POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat

Política de privacitat web i protecció de dades
AMPA col·legi Sagrada Família compleix amb el que disposa la Llei de Protecció de dades de caràcter personal pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i la seva adaptació al reglament del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), Serveis de Societat de la informació i el comerç electrònic, i la normativa vigent en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari; efectuant sense previ avís les modificacions que consideri oportunes com a conseqüència dels canvis normatives i interns, sempre en compliment a la normativa de protecció de dades.
La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d’utilització. S’acceptarà la utilització de cookies (veure política de cookies).

Titular del fitxer i tractaments
AMPA col·legi Sagrada Família, a través del lloc web, pot recollir informació personal dels usuaris, per això, recomanem la lectura de la present política de privacitat on informem sobre l’ús i tractament de les dades que està previst realitzar-se.
A cada formulari on es demanin dades de caràcter personal s’informarà o es tindrà accés a la informació relativa a les operacions de tractament que es vagin a realitzar amb la informació facilitada de forma clara i accessible.
AMPA col·legi Sagrada Família li sol·licitarà, si és el cas, el consentiment respecte dels tractaments que així ho requereixin. Respecte a l’ús de les dades recollit amb fins comercials, si escau, inclou el nou mecanisme per negar-se a rebre aquest tipus de comunicacions.
Les dades recollides a través dels diferents mitjans de contacte posats a disposició en el lloc web (telèfon, email, adreça postal, formularis de la web), seran incloses en els fitxers de AMPA col·legi Sagrada Família.
Amb caràcter general les dades facilitades s’incorporen als fitxers amb la finalitat d’atendre les sol·licituds o consultes d’informació realitzades directament per l’usuari, i remetre-li comunicacions sobre els nostres serveis, productes, esdeveniments i activitats, sense perjudici de l’existència d’altres finalitats indicades expressament abans de procedir a la recollida de les dades.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari.
Si en algun formulari on li sol·licitem les seves dades hagués dades opcionals, quedaran degudament identificats els camps que sigui obligatori introduir.
En cas que no siguin facilitades totes les dades requerides, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats o fins i tot podria arribar a denegar el servei sol·licitat.
La comunicació de dades personals per part de l’usuari a través de qualsevol mitjà disponible al web suposa el consentiment lliure, inequívoca, específica, exprés i informat al tractament d’aquests.
Si no vols que les teves dades siguin tractades, preguem a l’usuari que no comuniqui les seves dades, marqui si és el cas la casella corresponent i / o no continuï navegant pel lloc web.
AMPA col·legi Sagrada Família no es fa responsable de la veracitat de les dades rebudes a través d’internet atenent als principis de la bona fe contractual, fins i tot aquells que subministrin si és el cas menors sortejant el que disposa el present avís legal.

Formulari contacte
Les dades van destinats a recollir les dades necessàries per a les sol·licituds d’informació i, en cas de no oposar-se, a la remissió d’informació de AMPA col·legi Sagrada Família.


Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
AMPA col·legi Sagrada Família garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent.
Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa:
– Per escrit, al costat d’una fotocòpia del seu DNI o un altre document equivalent que permeti identificar-lo dirigida a l’adreça postal indicada en l’apartat 1 de l’Avís Legal.
– Per email signat digitalment pel sol·licitant o remetre una còpia del DNI adreçat al correu electrònic: ampa@safasp.net
Per deixar de rebre nous missatges amb informació concreta, es podrà si escau, tramitar a l’enllaç per a la baixa que s’indiqui en el correu rebut o des de la part privada després d’identificar-se; ja sigui per una baixa concreta o total.

Finalitat del tractament de dades personals
La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-los principalment per AMPA col·legi Sagrada Família per a la gestió de la seva relació amb l’Usuari, poder oferir productes i Serveis d’acord amb els seus interessos, millorar la usabilitat dels fòrums i, si escau, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes.
S’elaborarà un perfil comercial a base de la informació que l’usuari faciliti. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Cessió de les dades
AMPA col·legi Sagrada Família informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Les dades de l’usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n’hi ha, per a fins administratives interns que podrien suposar un tractament d’aquestes dades.

Mesures de seguretat
AMPA col·legi Sagrada Família és conscient de la preocupació de l’usuari per la seguretat, per això ha optat per implementar els nivells de seguretat adaptat als riscos de les operacions de tractament per a l’adequat funcionament, funcionalitats i dels seus serveis la web així com dels fitxers i tractaments, preservant la integritat i seguretat de les dades i informacions emmagatzemades per tal d’evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, naturalesa, abast, fins i context de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural.
Els serveis que són prestats per tercers disposen de les mesures de seguretat necessàries per complir amb la legislació vigent en els mateixos termes exposats.
No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la Seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats.
AMPA col·legi Sagrada Família declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si publico l’informació voluntàriament.
En AMPA col·legi Sagrada Família volem que el servei que els nostres clients rebin ofereixi una experiència d’usuari satisfactòria i segura, de manera que només triem proveïdors de reputada trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per evitar la seva pèrdua, mal ús o accés per persones no autoritzades.
A més, garantim que el nostre personal està subjecte a l’obligació de confidencialitat respecte a la informació que sigui tractada per ampa@safasp.net