Que és l'AMPA?

És una entitat sense ànim de lucre, finançada per les quotes rebudes pels socis i composta per pares i mares o tutors legals de l’alumnat escolaritzat en un centre, públic o privat, d’àmbit no universitari, que voluntàriament decideixen associar-se.

Té com a finalitat servir de via en la participació col·lectiva dels pares i mares de l’alumnat i garantir la intervenció d’aquests pel que concerneix l’educació dels seus fills.

Es basa en:

  • La voluntària unió de pares i mares de l’alumnat d’un Centre educatiu.
  • És una entitat imprescindible per a participar i reivindicar de manera col·lectiva la millora constant de l’educació en el Centre.
  • Associar-se és voluntari. Compartim experiències, opinions i propostes sobre el procés educatiu que ens afecta directament.
  • L’associació representa els nostres interessos i serveix d’interlocutor amb el Centre i l’entorn del mateix per a tots els temes d’interès col·lectiu.
 

Que fem?

De forma resumida, les activitats principals de l’AMPA es centrarien en:

  • Participació en el consell escolar: A més a més dels representants escollits per les families, sempre hi ha un representant de l’AMPA, que pot canalitzar les vostres inquietuds. És una de les formes més importants de participació en l’escola.
  • Preparació de festes i d’actes: L’AMPA organitza les Castanyada, Cavalcades de reis, Carnestoltes, Sant Jordi, Fi de Curs. També col·labora amb la resta de festes organitzades per l’escola.
  • Fem de pont entre les families i l’escola.
  • Difusió de la infomació: Per tal de dur a terme els nostres objectius, és fonamental establir vincles entre els membres, potenciant la interrelació entre ells. Per aixó, tenim canals de comunicació com el facebook, Instagram o la mateixa web.