Junta Directiva AMPA

La Junta Directiva es tria en Assemblea General Extraordinària, de manera democràtica d’entre els candidats que es presenten voluntàriament. Són càrrecs no remunerats i cap dels membres obté cap tracte de favor per exercir el seu treball i està formada per:

  • President: Representa a l’AMPA. Coordina i dinamitza el grup. Convoca i presideix reunions, executa acords, ordena els pagaments i signatura les sol·licituds de subvenció.

 

  • Secretari: És el responsable de la documentació del Ampa i treballa en estreta col·laboració amb el president.

 

  • Tresorer: És el responsable dels comptes del Ampa i del pressupost. Ajuda a planificar els recursos, dóna idees de possibles ingressos i ajuda al President en el control de despeses.

 

  • Vocals: Decideixen conjuntament amb els càrrecs de la Junta Directiva les gestions i actuacions del Ampa.Les responsabilitats estan distribuïdes entre tots, creant-se comissions de treball.

JUNTA DIRECTIVA CURS 2023/2024

PRESIDENTA: Ruth Ortiz.

SECRETARIA: Míriam López.

TRESORERA: Jesica Jiménez

VOCALS

Blanca Calle.

Laura Serrano.

Rafael Ignacio Gómez.

Santiago Vera Velázquez.

Nuria Parellada Camí.

Naomi Gutiérrez Mor.

Mireia Puyaltó.